Made with racontr.com

INTRODUCCIÓ

EL CAPITAL

EL GOVERN

LA LLEI

alt

EL FUTUR

La intercooperació és l'instrument per crear estructures grans i potents que tinguin un pes específic important en cadascun dels sectors empresarials.

En un procés constituent emancipador s'hauria de donar un pes molt més important a l'economia solidària.

alt